Priser

Psykologbesök privatperson 45 min

 1500 kr

Psykologbesök företagskund 45 min

1600 kr

Videosamtal eller telefonbesök 45 min

1500 kr

Handledning i KBT till psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare 45 min

            2100 kr + 25% moms

Parterapi 

45 min

60 min


 1600 kr

 2000 kr

Avbokning/ombokning av besökstid måste ske senast 24 h före besöket, antingen via e-post cecilia.croona.olde@telia.com eller via psykologmottagningens telefonsvarare 018-100136, annars debiteras besöket.