Priser

Psykologbesök privatperson 45 min

 1500 kr

Psykologbesök företagskund 45 min

1600 kr

Videosamtal eller telefonbesök 45. min

1500 kr

Handledning i KBT till psykologer, psykoterapeuter 

och andra behandlare 45 min

            1750 kr + 25% moms

Parterapi 

45 min

60 min


 1600 kr

 2000 kr

Avbokning eller ombokning av inbokad tid måste ske senast 24 h före besöket per e-post till cecilia.croona.olde@telia.com eller genom meddelande på psykologmottagningens elefonsvarare 018-100136, annars debiteras hela besökskostnaden.