Om mig

Jag är legitimerad psykolog (sedan 2000), specialist i klinisk psykologi, psykologisk behandling och psykoterapi, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (sedan 2005) samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT (sedan 2009).

Psykologutbildning enoch psykoterapeututbildningen utfördes vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet och handledarutbildningen vid Institutionen för psykologi, Stockholms universitet samt specialistutbildningen hos Sveriges Psykologförbund och IHPU Psykologiutbildarna AB.

Sedan 2001 arbetar jag på IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi som är en privat psykologmottagning i centrala Uppsala. Där erbjuder jag KBT-behandlingar till klienter och ger handledning till studenter vid psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. Jag handleder också yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter och annan behandlingspersonal inom primärvården och specialistpsykiatrin i Region Uppsala samt vid privata psykoterapimottagningar.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Sveriges kliniska psykologers förening, Psykologföretagarna, SFKBT- Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, BTF-Beteendeterapeutiska föreningen, EABCT- European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, BABCP-British Association of Cognitive and Behavior Therapies, ABCT- Association for Behavioral and Cognitive Therapies. ACBS-Association for Contextual Behavioral Science.

Jag bor i Uppsala tillsammans med min man och mina två barn. På fritiden tycker jag mycket om att vistas ute i naturen, odla i trädgården, läsa böcker och lyssna på musik, se film och teater och umgås med familj och vänner.