Om mig

Jag är legitimerad psykolog (sedan 2000), specialist i klinisk psykologi, psykologisk behandling och psykoterapi, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och certifierad psykoterapihandlare i KBT.

Psykologutbildningen och psykoterapeututbildningen gick jag vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och handledarutbildningen vid Institutionen för psykologi vid Stockholms universitet.

Specialistutbildningen gick jag hos Sveriges Psykologförbund och deras utbildningsföretag IHPU Psykologiutbildarna AB.

Sedan 2001 arbetar jag på IBT - Institutet för kognitiv beteendeterapi som är en privat psykologmottagning i centrala Uppsala. Där bedriver jag KBT-behandlingar av klienter och ger handledning till studenter vid psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet. Jag handleder också yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter och annan behandlingspersonal inom primärvården och specialistpsykiatrin i Region Uppsala samt vid privata psykoterapimottagningar.

Är medlem i Sveriges Psykologförbund, Sveriges kliniska psykologers förening, Psykologföretagarna, SFKBT- Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, BTF-Beteendeterapeutiska föreningen, EABCT- European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, BABCP-British Association of Cognitive and Behavior Therapies, ABCT- Association for Behavioral and Cognitive TherapiesACBS-Association for Contextual Behavioral Science.

Bor i Uppsala tillsammans med min man och mina två barn. På fritiden tycker jag mycket om att vistas ute i naturen, odla i trädgården, läsa böcker och lyssna på musik, se film och teater och umgås med familj och vänner.