Handledning i KBT

Jag erbjuder handledning i kognitiv beteendeterapi till yrkesverksamma psykologer och andra ykesgrupper som bedriver behandling av patienter.

Som handledare har jag mångårig erfarenhet av att handleda medarbetare i sitt arbete inom olika verksamhetsområden såsom primärvård, psykiatri samt privata psykoterapimottagningar. 

Jag är utbildad och certifierad psykoterapihandledare i i kognitiv beteendeterapi. Det innebär att man utöver sin 5-åriga grundutbildning till psykolog har gått en 3-årig vidareutbildning till psykoterapeut och därefter gått en kvalificerad handledarutbildning. Jag gick handledarutbildningen i kognitiv beteendeterapi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet 2008-2009.

En handledarutbildning ger kunskaper om olika teorier och modeller för handledning och man tränas i att tillämpa dessa pedagogiska färdigheter i handledningen med medarbetare som söker stöd i sitt arbete.

Jag har även under de sedan 20 åren handlett studenter i deras KBT-inriktade patientarbete under termin 7 -9 på psykologutbildningen vid Uppsala universitet och på Karolinska Institutet samt flera privatanordnade grundläggande psykoterapiutbildningar (s k steg 1-utbildning i KBT).  Jag handledar ocskå studenter i deras patientarbete på psykoterapeututbildningen med KBT-inriktning vid Uppsala universitet under termin 2-6.