Handledning i KBT

Jag är utbildad och certifierad psykoterapihandledare i i kognitiv beteendeterapi.

Det innebär att man utöver sin 5-åriga grundutbildning till psykolog har gått en 3-årig vidareutbildning till psykoterapeut och därefter gått en kvalificerad handledarutbildning. Jag gick handledarutbildningen vid Psykologiska institiutionen vid Stockholms universitet 2008-2009.

En handledarutbildning ger kunskaper om olika teorier och modeller för handledning och man tränas i att tillämpa dessa pedagogiska färdigheter i handledningen med medarbetare som söker stöd i sitt arbete.

Som handledare har jag en lång och gedigen erfarenhet att handleda studenter i sitt klientarbetet under de sista terminerna på psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet samt flera privatanordnade grundläggande psykoterapiutbildningar (s k steg 1-utbildning i KBT).

Jag har även mångårig erfarenhet av att handleda medarbetare och arbetsgrupper i sitt arbete inom olika verksamhetsområden såsom primärvård, psykiatri, socialtjänst och privata psykoterapimottagningar.

Välkomna att kontakta mig per e-post cecilia.croona.olde@telia.com om du önskar boka handledning.