Handledning i KBT

Jag är utbildad och certifierad psykoterapihandledare i i kognitiv beteendeterapi.

Det innebär att man utöver sin 5-åriga grundutbildning till psykolog har gått en 3-årig vidareutbildning till psykoterapeut och därefter gått en kvalificerad handledarutbildning. Jag gick handledarutbildningen i kognitiv beteendeterapi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet 2008-2009.

En handledarutbildning ger kunskaper om olika teorier och modeller för handledning och man tränas i att tillämpa dessa pedagogiska färdigheter i handledningen med medarbetare som söker stöd i sitt arbete.

Som handledare har jag mångårig erfarenhet av att handleda medarbetare och arbetsgrupper i sitt arbete inom olika verksamhetsområden såsom primärvård, psykiatri och privata psykoterapimottagningar.

Jag har även under de sedan 15 åren handlett studenter i sitt patientarbete under de sista terminerna på psykolog- och psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet samt flera privatanordnade grundläggande psykoterapiutbildningar (s k steg 1-utbildning i KBT).