Aktuellt Corona: Psykologmottagningen är öppen som vanligt för patientbesök och handledning. Med hänsyn till Coronaläget erbjuds även besök via videosamtal och telefon.

KBT-behandling, psykologbesök

Videosamtal, telefonbesök

Handledning i KBT